Přehled spotřeby vody - Truhlárna

Stav zařízení

Spotřeba vody

Měsíční spotřeba -

Denní spotřeba -